Laboratory of Non - Destructive Testing

head : Zbigniew Ranachowski, Ph.D. , D. Sc.


examples of activity / przykłady prowadzonych badań


read the article on nonconventional application of AE testing

/ artykul w Internecie o badaniach produktu spozywczego metoda EA


 Pracownia Badan Nieniszczacych

Kierownik Pracowni dr hab. Zbigniew Ranachowski

tel. + 48 22 8261281 ext. 163

e-mail zranach@ippt.pan.pl


staff

mgr inż. Tomasz Dębowski mgr inż. Tomasz Katz dr Marcin Lewandowski dr Sławomir Mackiewicz inż. Jakub Rozbicki mgr Tomasz Steifer inż. Mateusz Walczak mgr inż. Beata Witek

w Pracowni ukończyli przewody doktorskie ( fellows completing their doctorals at the Laboratory ):

dr Krzysztof Pogan (1998)

dr Miłosz Marczak (2001), teraz w / now at / BETiS

dr Paweł Mazuruk (2014)